Działalność gospodarcza z dotacją

Własna firma? To brzmi abstrakcyjnie, jednak jest bardzo możliwe, a co więcej, może być całkiem opłacalne. Oczywiście za dobrze prosperującym biznesem stoi pomysł i umiejętności przedsiębiorcze, jednak jest wiele możliwości zdobycia dotacji na otworzenie własnej działalności, dzięki czemu każdy może z powodzeniem spróbować zrealizować swoje marzenia. Jest jednak kilka warunków. Jakich?

Status bezrobotnego

Dotacja jest sposobem pomocy dla osób, które maja trudność w znalezieniu pracy w zawodzie, jednak jest dostępna dla wszystkich, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. O możliwości złożenia wniosku o dotację decyduje stopień profilu pomocy, jednak w większości taka możliwość przysługuje każdemu. Oczywiście trzeba też spełnić kilka dodatkowych wymogów. Jakich? Kandydat nie może być karany, nie może w ciągu ostatnich 12 miesięcy odmówić spotkania z zainteresowanym pracodawcą czy odmówić odbycia stażu oraz nie prowadził w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności gospodarczej.

Biznesplan

Każdy biznes czy działanie powinno być przygotowywane i realizowane w oparciu o plan. Jeżeli go nie ma, często początkowe założenia zacierają się i zbaczają z obranego pierwotnie kursu. Biznesplan będzie też kluczowym elementem starania się o dotację w Urzędzie Pracy. Co powinno być zawarte w biznesplanie? Przede wszystkim profil działalności, to co będziemy robić, sprzedawać czy też jakie usługi oferować. Co ciekawe, biznesplan podczas składania wniosku o dotację nie jest niezbędny, jednak może być kluczową zaletą aplikanta.

Czy dotacja jest jednorazowa i bezzwrotna? Tak, kwota może osiągnąć wysokość do 24 000 zł i jest przyznawana jednorazowo i choć z nazwy jest to dotacja bezzwrotna, to faktycznie taka jest wtedy gdy osoba, która z niej skorzysta, dostosuje się do ustalonych zasad. Jeżeli dotacja zostanie przyznana osobie, której nie udało się utrzymać przez okres roku, wtedy musi zwrócić całą otrzymaną kwotę.

Działalność gospodarcza z dotacją
Oceń ten post